Tanie bilety lotnicze, tanie loty
REZERWACJA TELEFONICZNA I POMOC
Pn.-Pt. 8-20, Sb. 10-14
801 011 846
koszt połączenia 35 groszy z VAT za minutę
(22) 34 99 280
koszt połączenia wg. stawek operatora
801 011 846
(22) 34 99 280
Pn.-Pt. 8-20, Sb. 10-14
Witaj
REGULAMIN

Regulamin korzystania z serwisu www.centerfly.pl
Niniejszy regulamin dotyczy rezerwacji i zamówień na bilety lotnicze tanich linii lotniczych, regulamin dotyczący regularnych linii lotniczych (podlegającym regulacjom IATA) jest dostępny pod tym adresem.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego centerfly.pl znajdującego się pod adresem www.centerfly.pl. Postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu.


Definicje
Używane w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a) serwis centerfly.pl - strony www i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, umożliwiające rezerwację i zakup biletów lotniczych za pośrednictwem internetu, działające pod adresem www.centerfly.pl będące własnością  Pan Samolocik Adrian Jabłoński, Jakub Korus s.c. z siedzibą ul. Guderskiego 5/116, 03-982 Warszawa.
b) System rezerwacyjny - system dystrybucji biletów tanich linii lotniczych umożliwiający rezerwację i zakup biletu lotniczego za pośrednictwem stron WWW, e-mail oraz telefonu;
c) Bilet lotniczy - dokument papierowy lub numer elektroniczny wystawiony dla Pasażera
d) Taryfa - opublikowane opłaty za przeloty, opłaty dodatkowe i związane z nimi warunki przewozu linii lotniczych;
f) Opłata za wystawienie biletu (transaction fee) - wszelkie opłaty dodatkowe ponoszone przez Użytkownika Serwisu w związku z zakupem biletu lotniczego;
g) Użytkownik - każda osoba korzystająca z Serwisu;
h) Pasażer - każda osoba posiadająca bilet lotniczy, która ma być przewieziona samolotem.
i) Tanie linie lotnicze - linie typu „nofrill”, zwane Low Cost Carrers (LCC) - są to linie, które nie podlegają one ogólnym warunkom przewozu zawartym w przepisach IATA. Linki do warunków świadczenia usług poszczególnych przewoźników znajdują się na końcu niniejszego regulaminu. 
§ 2
Informacje podstawowe


 
1. Właścicielem Serwisu jest Pan Samolocik s.c. Adrian Jabłoński, Jakub Korus z siedzibą ul. Guderskiego 5/116, 03-982 Warszawa.
3. Serwis internetowy centerfly.pl umożliwia zakup biletów tanich linii lotniczych przez Użytkowników Serwisu poprzez udostępnienie Użytkownikom systemu rezerwacji. Zakup może nastąpić poprzez stronę Serwisu, bilet może zostać opłacony karta kredytową lub przelewem na warunkach podanych poniżej.
4.Podmiotem obsługującym Użytkowników korzystających z systemu rezerwacji biletów lotniczych jest RAINBOW TOURS S. A. z siedzibą ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
 


 
§ 3
Zasady korzystania z serwisu


 
1. Odpowiedzialność Użytkownika Serwisu

1.1. Akceptacja warunków
Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z serwisu i oświadcza, że będzie korzystał z serwisu wyłącznie w zakresie zapytań o rezerwację i zakup biletu lotniczego.

1.2. Występowanie w imieniu osoby trzeciej
Użytkownik korzysta z serwisu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.

1.3. Posługiwanie się nieprawdziwymi danymi
Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze przy użyciu fałszywej lub cudzej karty kredytowej bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

1.4. Skutki dokonania rezerwacji
Dokonanie rezerwacji nie stanowi podstawy do dostarczenia biletu lotniczego Użytkownikowi.
 §4
Zakres usług


 
Udostępniony w Serwisie system rezerwacji umożliwia Użytkownikom uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach lotniczych wyświetlanych w postaci listy połączeń lotniczych oraz dokonanie przez Użytkownika zapytania o przelot lub zakupu biletu lotniczego na wybrane przez niego połączenie lotnicze zgodnie z określonymi poniżej zasadami:

1. Proces rezerwacji
Proces zakupu biletu lotniczego jest możliwy on-line za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego umieszczonego w Serwisie lub za pośrednictwem konsultanta.

1.2 Etapy rezerwacji on-line

a) ETAP 1 - ZAPYTANIE
Użytkownik wypełnia formularz zapytania o przelot umieszczony na stronie głównej Serwisu wpisując co najmniej dane dotyczące: miasta wylotu i przylotu, daty wylotu oraz ilości pasażerów. Dodatkowe dane, które są dostępne na formularzu Użytkownik wypełnia według własnego uznania. Po wypełnieniu w/w danych Użytkownik winien kliknąć przycisk "SZUKAJ".

b) ETAP 2 - LISTA WYNIKÓW
Użytkownik, po naciśnięciu przycisku "SZUKAJ", otrzymuje różne opcje przelotu wyświetlone w formie listy połączeń na danej trasie, z którymi winien się zapoznać, a następnie kliknąć przycisk "DALEJ" przy wybranej opcji przelotu.

c) ETAP 3 - WPISANIE I POTWIERDZENIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ AKCEPTACJA REGULAMINU i WYBÓR FORMY PŁATNOŚCI
Kolejnym etapem jest wpisanie danych osobowych Pasażera i akceptacja Regulaminu. Użytkownik winien wypełnić pola: imię, nazwisko, adres, e-mail oraz telefon zgodnie z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym Pasażera oraz zaznaczyć pole akceptacji i zapoznania się z Regulaminem, a następnie kliknąć przycisk "REZERWUJ".
W tej części procesu rezerwacji Użytkownik podaje dane karty kredytowej niezbędne do zakupu biletu lotniczego lub wybiera płatność przelewem – w tym przypadku dokonuje zapytania o przelot. Użytkownik może wpisać dane adresowe dotyczące wystawienia faktury VAT za zamówiony bilet lotniczy.
Po wypełnieniu w/w danych Użytkownik winien zaznaczyć okienko akceptacji i zapoznania się z Regulaminem. Akceptacja ta jest równoznaczna z zaakceptowaniem warunków taryfy, w tym warunków zmian i zwrotu biletu. Następnie należy kliknąć przycisk "REZERWUJ".

Warunki taryfy są dostępne do każdej oferty prezentowanej na stronie internetowej. Klient ma obowiązek się z nimi zapoznać przez stronę lub kontaktując się z call center.

Wystawca biletów nie bierze odpowiedzialności za niezapoznanie się z warunkami taryfy przez klienta.

d) ETAP 4 - ZAKOŃCZENIE REZERWACJI I POTWIERDZENIE E-MAIL
Po wypełnieniu etapów od 1 do 3, opisanych powyżej, Użytkownik dokonuje zakupu biletu lotniczego po naciśnięciu przycisku "REZERWUJ". Użytkownik otrzymuje natychmiast mail od Serwisu ze statusem transakcji, a następnie numer biletu bezpośrednio od linii lotniczej. Bilet to 6-cio znakowy numer składającym się z kombinacji liter i cyfr zawierające również trasę podróży i kwotę jaką zostanie obciążona karta kredytowa podana w Etapie 3. W przesłanym e-mailu podane są wszystkie niezbędne informacje odnośnie podróży, w tym szczegóły podróży, informacje o wybranych usługach dodatkowych oraz link do warunków taryfy zastosowanej w bilecie.

W przypadku wybrania płatności przelewem, Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację. Po naciśnięciu przycisku „REZERWUJ” Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wybranego połączenia, zawierające trasę, daty i godziny podróży oraz szczegóły dotyczące usług dodatkowych takich jak np. bagaż. W potwierdzeniu znajdują się informacje niezbędne do dokonania przelewu za przelot. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z zakupem czy rezerwacją biletu, podana cena nie jest gwarantowana i może ulec zmianie. Jest to związane z polityką cenową Tanich lini lotniczych i Serwis nie ma na to żadnego wpływu. Otrzymanie przelewu przez Serwis jest jednoznaczne ze zgodną Użytkownika na zakup biletu. Po otrzymaniu przelewu pracownik Serwisu dokona weryfikacji ceny biletu lotniczego i dokona w imieniu Użytkownika zakupu biletu według zapytania. W przypadku wystąpienia różnicy w cenie pomiędzy zapytaniem Użytkownika, a ceną biletu, pracownik Serwisu skontaktuje się w celu ustalenia dalszych działań. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na dopłatę różnicy w cenie, kwota pierwotnego przelewu zostanie natychmiast zwrócona na konto Użytkownika.

2. Zakup i dostarczenie biletu lotniczego

2.1 Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego treść w trakcie procesu rezerwacji, a także zapoznać się z regulaminem przewozu Taniej linii lotniczej obsługującej połączenie wybrane przez Użytkownika.

2.2 Dane osoby, na którą rezerwacja została założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym pod rygorem nie wpuszczenia na pokład samolotu. W takim przypadku dokonana zapłata za bilet lotniczy nie podlega zwrotowi.

2.3 wystawieniu biletu lotniczego stosuje się warunki taryfy zastosowane przez linię lotniczą przy zakupie biletu lotniczego w cenie i terminie wybranym przez Użytkownika.

a) karta kredytowa
Użytkownik kupuje bilet lotniczy i wybierając jako formę płatności kartę kredytową zgadza się na autoryzację karty kredytowej do wysokości należności za bilet lotniczy wraz z opłatą za wystawienie biletu. Autoryzacja karty kredytowej nastąpi bezzwłocznie po zakończeniu rezerwacji przez Użytkownika w godzinach pracy Call Center.

- autoryzacja i rozliczenie płatności odbywa się za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego bezpośrednio przez linie lotnicze oraz w systemie firmy First Data.
- do poprawnej autoryzacji karty kredytowej, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących karty kredytowej:
a) imię i nazwisko właściciela karty kredytowej
b) rodzaj karty kredytowej
b) numer karty kredytowej
c) data ważności karty kredytowej
d) kod CVV2/CVC2 znajdujący się na odwrocie karty płatniczej. Są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu.
- autoryzacja karty kredytowej polega na przesłaniu danych karty do systemu rezerwacyjnego oraz do First Data. Następnie karta kredytowa o numerach podanych przez Użytkownika zostanie obciążona ceną biletu lotniczego
- pozytywna autoryzacja karty kredytowej równoznaczna jest z zakupem biletu lotniczego
- w przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie kredytowej nie nastąpi zakup biletu lotniczego
- Serwis nie ponosi odpowiedzialności za sposób przeprowadzenia autoryzacji karty kredytowej przez linię lotniczą oraz zastrzega, iż nie ma wpływu na moment obciążenia rachunku posiadacza karty
- po pozytywnej autoryzacji karty kredytowej bilet lotniczy zostanie bezzwłocznie przesłany pocztą elektroniczną pod adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacji

b) przelew bankowy
- Użytkownik winien dokonać przelewu bankowego bezzwłocznie po dokonaniu rezerwacji
- potwierdzenie przelewu należy przesłać pod adres e-mail: rezerwacje@centerfly.pl wraz z podaniem numeru rezerwacji i nazwiska pasażera.
- przesłanie potwierdzenia przelewu może przyspieszyć wystawienie biletu, jednak za datę zapłaty za bilet lotniczy przyjmuje się datę wpływu pieniędzy za bilet na rachunek Serwisu
- przelewy należy dokonywać na konto:

RAINBOW TOURS S.A. 
ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź

Raiffeisen Bank Polska : 90 1750 1093 0000 0000 2010 4163


- po wpłynięciu opłaty na konto bankowe Serwisu zostanie bezzwłocznie przeprowadzona weryfikacja zapytania Użytkownika i w przypadku pozytywnej weryfikacji bilet zostanie przesłany pocztą elektroniczną pod adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacji


3. Cena
3.1 Cena biletu lotniczego określona jest w złotych polskich (PLN)
3.2 Cena zakupu biletu lotniczego zawiera:
a) taryfę (cena za przelot)
b) podatki i opłaty lotniskowe
c) opłatę za dodatkowe usługi (np. bagaż)
d) opłatę za przelew online lub płatność kartą
d) opłatę transakcyjną (transaction fee).
3.5 Opłata transakcyjna za rezerwacje i sprzedaż biletów lotniczych jest wynagrodzeniem agenta wystawiającego bilet lotniczy i opiekującego się podróżnym. Opłata ta nie podlega zwrotowi.
3.6 Opłata za płatność karta kredytową wyszczególniona przez linie w przypadku płatności przez Użytkownika przelewem lub gotówką jest ponoszona przez Serwis przy dokonywaniu zakupu biletu w imieniu Użytkownika.

4. Rezygnacje i zmiany biletu
Rezygnacja i zmiana po zakupie biletu lotniczego
- Użytkownik ma prawo dokonać zmian w rezerwacji po zakupie biletu (data, godzina wylotu, itp.) na warunkach określonych przez linię lotniczą
- warunki dokonywania rezygnacji i zmian w rezerwacji określa linia lotnicza
- niektóre linie lotnicze mogą nie zezwalać na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym
- Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planie podróży lub za anulowanie podróży przez linie lotnicze w rezerwacjach dokonanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. W takim przypadku linie lotnicze niezwłocznie poinformują Użytkownika o anulowaniu lub zmianie w planie podróży przesyłając informacje pod wskazany w formularzu rezerwacji adres e-mail

- opłata za wystawienie biletu nie podlega zwrotowi
 

5. Odprawa on-line
Niektóre linie lotnicze wymagają odprawy on-line, w takim przypadku użytkownik zobowiązany jest do przesłania niezbędnych danych do odprawy nie później niż 1 dzień przed odlotem w godzinach pracy call center. W przypadku kiedy 1 dzień przed lotem przypada na dzień wolny od pracy lub święta, użytkownik zobowiązany jest do przesłania danych w ostatni dzień pracujący w godzinach pracy Call Center , przesłanie danych później może uniemożliwić Centerfly.pl dokonanie odprawy on-line. W takim przypadku wszelkie koszty odprawy na lotnisku pokrywa pasażer.


6. Wymagane dokumenty podróży
Najpóźniej w dniu planowanego lotu Pasażer powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport lub dowód osobisty oraz wymagane w podróży wizy lub szczepienia ochronne.
 § 5
Ochrona danych osobowych

 
1. Administrator danych
Administratorem Danych Osobowych jest Pan Samolocik oraz RAINBOW TOURS S.A. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez w/w podmoty.
2. Dostęp do danych
Udostępnienie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

 


§ 6
Postanowienia końcowe


 
1. Zastosowanie Kodeksu Cywilnego
W sprawach nie uregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Właściwość sądu
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis rozstrzygane będą przez sądy właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Wyłączenie odpowiedzialności
Pan Samolocik s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Pan Samolocik s.c. w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
4. Pasażerowie we własnym zakresie muszą zapoznać się z warunkami wjazdowymi/ wyjazdowymi do/przez/z danego kraju. W przypadku odmowy wpuszczenia do samolotu z powodu nie spełenienia wcześniej wymienionych warunków Biuro nie ponosi odpowiedzialności.
5. Zgoda Użytkownika
Oświadczam, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla mnie jasne i zrozumiałe oraz akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

 

 

Informacje na temat warunków świadczenia usług poszczególnych tanich linii lotniczych:

- Wizzair

- Norwegian

- EasyJet

- Ryanair

- Eurolot

1.
Wylot
Przylot
Data wylotu
 
Data powrotu
 
X
W obie strony
dodaj trasę
usuń ostatnią
Pasażerowie
 
Dorośli:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dzieci (2-12):
0
1
2
3
4
5
Niemowlęta (0-2):
0
1
2
3
4
zapisz i zamknij
Opcja lotu
Air lines
Klasa serwisowa
Air lines
Preferowane linie
Air lines
Zamknij
W obie strony, Ekonomiczna